Súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl.6 ods.1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Potvrdením súhlasu a odoslaním kontaktného formuláru udeľuje návševník svoj vyslovný súhlas so spracovaním nasledujúcich údajov fyzickej osobe: Zuzana Šimová, Rudohorská 23, 97411 Banská Bystrica, IČO:51742861:

  • Meno a priezvisko
  • E-mailová adresa
  • Telefónne číslo

v rámci ďalšieho kontaktovania návštevníka prostredníctvom e-mailu.

Tento výslovný súhlas je dobrovoľný, bez jeho udelenia však nie je možné odoslať údaje z kontaktného formuláru. Tieto osobné údaje budú spracované výlučne Zuzanou Šimovou a nebudú poskytnuté tretím stranám.

Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na:

  • prístup k osobným údajom
  • opravu a doplnenie osobných údajov
  • vymazanie osobných údajov - právo na zabudnutie, zaslaním správy na e-mailovú adresu support@zuzanasimova.sk.